Zastosowanie treningu inercyjnego

Trening inercyjny w rehabilitacji

Ćwiczenia inercyjne są coraz częściej wykorzystywane w rehabilitacji, co ma odzwierciedlenie w publikacjach naukowych. Najnowsze badania (Naczk i wsp. 2020) wskazują że trening inercyjny w krótkim czasie (6 tygodni) prowadzi do wzrostu siły mięśni zginaczy i prostowników stawów kolanowego i łokciowego o 40-60% u osób starszych – rezydentów domu pomocy społecznej (średnia wieku badanych wynosiła 77 lat). Jednocześnie badani istotnie poprawili zdolność utrzymania równowagi – co skutecznie przeciwdziała, częstym wśród osób starszych, upadkom i złamań kości. Odnotowano także zwiększenie szybkości chodu oraz zwiększenie samodzielności wśród badanych osób. Onambele i wsp. (2008) badając osoby starsze, stwierdzili, że trening inercyjny z wykorzystaniem systemu Yo-Yo jest skuteczniejszy w zwiększaniu mocy mięśni prostujących kończynę dolną w stawie kolanowym, niż konwencjonalny trening siły. Autorzy odnotowali także 136% wzrost sztywności ścięgien, co mogło wpłynąć na większe kumulowanie energii sprężystej podczas pracy ekscentrycznej i większe uwalnianie tej energii podczas fazy koncentrycznej.

Trening inercyjny w sporcie

W świecie profesjonalnego sportu wybitny, dający zwycięstwo wynik jest celem absolutnie nadrzędnym. W wielu dyscyplinach sportowych wiodącą rolę odgrywa poziom siły oraz mocy mięśniowej jaki generują mięśnie sportowca podczas wysiłku. W dobie nowożytnych gladiatorów, dla których podążanie do zwycięstwa staje się celem życia mogłoby się wydawać, że metody i skutki różnych form treningu siłowego są już dobrze poznane, a ich metodyka rozpracowana. Jednak nauka nie toleruje bierności, wciąż dąży się do tworzenia nowych metod treningowych i optymalizowania istniejących. Trening inercyjnym jest obecnie przedmiotem badań naukowców i trenerów różnych dyscyplin sportowych. Caruso i wsp. (2006) stwierdzili, iż ze względu na specyficzne oddziaływanie treningu inercyjnego (cykl rozciągnięcie -  skurcz) trening ten może być wykorzystywany w dyscyplinach sportu, w których duże znaczenie ma wysokość wyskoku pionowego jak np. koszykówka lub siatkówka. Faktycznie, okazuje się że trening inercyjny coraz częściej stosowany jest w podnoszeniu zdolności wysiłkowych przez sportowców (McLoda i wsp. 2003, Davison i wsp. 2010, Naczk i wsp. 2017, Maroto-Izquierdo i wsp. 2017). Zauważono istotną poprawę siły i mocy mięśniowej oraz, co najważniejsze, poprawę wyniku sportowego w baseballu, pływaniu czy piłce ręcznej. Trening inercyjny pozwala na odwzorowanie techniki ruchu, która jest wykorzystywana podczas zmagań sportowych, co ewidentnie zwiększa jego skuteczność w praktyce sportowej.

Skontaktuj się z Nami by dowiedzieć się więcej

o Cyklotrenie

Zadzwoń, jeśli masz pytania

601-974-757

lub napisz do Nas e-mail

biuro@inerion.pl