Jak to działa?

Zasada działania

Zasada działania Yo-Yo (podobnie jak pozostałych trenażerów inercyjnych) jest banalnie prosta. Podczas pracy koncentrycznej mięśni taśma nawinięta na wał (do którego przymocowany jest „talerz”) rozwija się wprawiając jednocześnie w ruch  obrotowy talerz (z ang. flywhell). Po przekroczeniu przez obciążnik punktu „zwrotnego”, taśma nawija się w przeciwnym kierunku i rozpoczyna się faza ekscentrycznej pracy mięśni (wywołana bezwładnością wprawionego wcześniej w ruch obciążenia). W fazie tej kierunek działania dźwigni kostno-stawowej jest przeciwny do kierunku działania siły mięśniowej; tzn. ćwiczący dąży np. do zginania w stawie łokciowym, ale bezwładność wprawionego w ruch obciążenia przez pewien czas powoduje prostowanie w tym stawie. Zatem w wyniku działania wspomnianej siły bezwładności w treningu tym występuje długa (w porównaniu do innych metod treningu siły) faza pracy ekscentrycznej.

Praca koncentryczna
Praca ekscentryczna

Od dawna wiadomo, że praca ekscentryczna jest głównym stymulatorem wzrostu komórek mięśniowych1. To właśnie podczas tej fazy dochodzi do mikrouszkodzeń struktury miocytu. Uszkodzona komórka mięśniowa korzystając głównie (choć nie tylko) z dobroczynności komórek satelitarnych odbudowuje się z „nawiązką” prowadząc do własnej hipertrofii (zwiększenie masy komórki mięśniowej). W klasycznych metodach treningowych pracą ekscentryczną często określa się ruch opuszczania ciężaru, np. ruch opuszczania sztangi podczas ćwiczenia mięśni zginających w stawie łokciowym z wykorzystaniem „modlitewnika”. Ruch ten jest jednak planowany, a siła maksymalna mięśni jest celowo zmniejszana od ćwiczącego tak aby była mniejsza niż siła oporu generowana przez sztangę w warunkach grawitacji ziemskiej.

W końcowej fazie opuszczania pojawia się krótka faza ruchu w której to ćwiczący decyduje się zmienić kierunek przemieszczania się sztangi i przechodzi z fazy opuszczania jej do fazy unoszenia. W tej chwili bezwładność opuszczanej sztangi powoduje, że chwilowe obciążenie mięśni jest większe niż ich siła maksymalna („czysta” faza ekscentryczna). W treningu inercyjnym ta właśnie „chwila” jest znacznie wydłużona, co stoi prawdopodobnie za wysoką skutecznością tej metody w zakresie wzrostu masy i siły mięśniowej. Bodźcowanie mięśni w fazie ekscentrycznej jest większe niż w innych, klasycznych metodach treningu siły2, co prawdopodobnie przyczynia się do znacznego wzrostu siły mięśniowej w następstwie stosowania treningu inercyjnego.

1) Bamman i wsp. 2001, Moore i wsp. 2005, Roig i wsp. 2009.
2) Norrbrand i wsp. 2008.

Skontaktuj się z Nami by dowiedzieć się więcej

o Cyklotrenie

Zadzwoń, jeśli masz pytania

601-974-757

lub napisz do Nas e-mail

biuro@inerion.pl